Zaangażowanie społeczne

Troska o środowisko naturalne, edukacja ekologiczna, a także rozwój pozytywnych i partnerskich relacji z lokalnymi społecznościami, zwłaszcza na Śląsku, Podbeskidziu i w Małopolsce, to fundamenty naszej działalności społecznej od trzech dekad. Od początku swojego istnienia Gemini Holding angażuje się w wartościowe przedsięwzięcia, projekty i inicjatywy mające na celu promowanie odpowiedzialnych postaw w społeczeństwie i biznesie, a także – co kluczowe – zrównoważonego rozwoju. Również poprzez nasze centra handlowe w Bielsku-Białej, Tarnowie i Tychach wspieramy kilkadziesiąt lokalnych inicjatyw ekologicznych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i charytatywnych. Wierzymy w to, że biznes może zmieniać świat na lepsze, jeśli jest wrażliwy na otoczenie społeczne i naturalne.

 

SIEMACHA

SIEMACHA to wyjątkowe miejsce, przestrzeń, w którym młodzi ludzie mogą się rozwijać, poszukiwać nowych pasji i talentów.

Zobacz

 

Nasz Kasprowy

Nasz Kasprowy to społeczne przedsięwzięcie, które powstało z inicjatywy Rafała Sonika, prezesa Gemini Holding.

Zobacz

 

Czyste Tatry

Dbałość o otaczającą nas przyrodę, walka o jej zachowanie, a także edukacja mająca na celu uwrażliwianie społeczeństwa na współczesne problemy i wyzwania związane z ochroną środowiska, zajmują centralne miejsce w naszej działalności.

Zobacz