Czyste Tatry

Share

Dbałość o otaczającą nas przyrodę, walka o jej zachowanie, a także edukacja mająca na celu uwrażliwianie społeczeństwa na współczesne problemy i wyzwania związane z ochroną środowiska, zajmują centralne miejsce w naszej działalności.

Share

Dlatego też od dekady angażujemy się w działalność Stowarzyszenia Czyste Tatry, promując przyświecające mu idee, a także realizując wspólne przedsięwzięcia.

Inicjatywy Stowarzyszenia obejmują m.in. kampanie edukacyjne i zwracające uwagę na palące problemy związane z ochroną Tatr, jak również działania mające na celu przeciwdziałanie nielegalnemu przemieszczeniu i składowaniu odpadów. Od lat wspólnie z wolontariuszami przemierzamy górskie szlaki, uczestnicząc w wielkiej akcji sprzątania stoków ze śmieci pozostawionych przez turystów. Ambasadorem Stowarzyszenia od 2012 r. jest prezes Gemini Holding – Rafał Sonik.